ChatGPT kursus – For dig eller hele virksomheden

Inklusiv 1-1 undervisning

Tilpasses dit læringstempo

Små hold = Bedre læring

Tilfreds eller pengene retur

Slide
Inklusiv 1-1 undervisning
Slide
Tilpasses dit læringstempo
Slide
Små hold = Bedre læring
Slide
Tilfreds eller pengene retur
previous arrow
next arrow

Den dataansvarlige 

Vores virksomhed HverdagsAI ApS (ChatGPTkursus.dk) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi håndterer om vores kunder og samarbejdspartnere. Vores kontaktoplysninger er angivet nedenfor.

 

HverdagsAI ApS

Ryumgårdsvej 91

2770 Kastrup

CVR-nr.: 43789023

 

 

Vi har ikke en ekstern databeskyttelsesrådgiver (DPO), men hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os via info@hverdagsai.dk.

Behandlingsformål

Som dataansvarlig i henhold til GDPR udfører vi følgende behandlinger af personoplysninger:

 

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies til at sikre funktionaliteten, som beskrevet i vores cookie-politik på https://chatgptkursus.dk/cookie-samtykkeerklaering/

 

Kommunikation med potentielle kunder

 Hvis du har spørgsmål om vores services eller ønsker at høre mere, kan du kontakte os via:

 

Herigennem behandler vi dine personoplysninger, f.eks. navn, e-mail og telefonnummer, for at kunne besvare dine forespørgsler om vores ydelser.

 

Vores juridiske grundlag for denne behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 

Vi sletter kommunikationen, når det står klart, om du ønsker at benytte vores ydelser. I særlige tilfælde kan vi have behov for at opbevare oplysningerne i længere tid.

 

Kunder

For at levere vores ydelser korrekt har vi brug for at kommunikere med kunder og kan dermed behandle oplysninger som navn, adresse, aftalte ydelser, betalingsinformation mm.

 

Hjemlen hertil er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

 

Når leveringen er gennemført og evt. udeståender afsluttet, sletter vi personoplysningerne.

 

Nyhedsbrev

Vi har et frivilligt nyhedsbrev, som man kan tilmelde og framelde sig.

 

Formålet er at sende relevant information fra virksomheden, f.eks. om nyt indhold på hjemmesiden eller annoncering af ydelser.

 

Nyhedsbrevet kræver aktivt samtykke, dvs. e-mailadressen verificeres før udsendelse.

 

Vores hjemmel til behandling af e-mailadressen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 

Vi behandler oplysningerne, så længe man er tilmeldt. Ved framelding stopper udsendelserne. Efter 1 år uden udsendelse bortfalder samtykket.

 

Ved framelding gemmes samtykket i 2 år af hensyn til forældelsesfrister.

 

Bogføring

Vi gemmer regnskabsbilag iht. bogføringsloven, hvilket kan indeholde personoplysninger som navn, adresse og ordrebeskrivelse.

Hjemlen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Bilag opbevares i min. 5 år efter regnskabsårets afslutning.

 

Jobansøgninger

Vi modtager gerne jobansøgninger til vurdering ift. ansættelsesbehov.

 

Vores hjemmel hertil er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 

Uopfordrede ansøgninger vurderes straks og slettes, medmindre der er et match.

 

Ved opslåede stillinger slettes ansøgninger fra ikke-ansatte, når den rette kandidat er fundet.

 

Ved ansættelse informeres særskilt om behandling af personoplysninger.

 

Databehandlere

Vi bruger leverandører og samarbejdspartnere, herunder databehandlere, til f.eks. systemer, rådgivning og markedsføring.
 

Det er vores ansvar at sikre, at personoplysninger behandles forsvarligt. Vi stiller derfor høje krav til vores partnere og indgår databehandleraftaler.

 

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjemand.

 

Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

 

Overførsel til tredjelande

Vi bruger som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS eller med opbevaring i EU/EØS.

Hvis dette ikke er muligt, kan databehandlere uden for EU/EØS bruges, hvis de kan give en passende beskyttelse.

 

Behandlingssikkerhed

 Vi har implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder:
  • Løbende GDPR-awareness træning og kurser for medarbejdere
  • Gennemgang af GDPR-procedurer
  • Risikovurdering og tiltag til øget datasikkerhed

De registreredes rettigheder

Du har en række rettigheder iht. databeskyttelsesforordningen, som vi gerne vejleder om:

  • Indsigt i dine personoplysninger
  • Berigtigelse af urigtige oplysninger
  • Sletning af oplysninger
  • Begrænsning af behandling
  • Indsigelse mod behandling
  • Dataportabilitet

Du kan læse mere på www.datatilsynet.dk.

 

Tilbagetrækning af samtykke

Hvis vores behandling er baseret på samtykke, kan du til enhver tid trække dette tilbage.

 

Klage til Datatilsynet

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Find kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.